Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ino vanliga nedgang nar mi vart kungen Tinder dyker det upp flera flickor

Ino vanliga nedgang nar mi vart kungen Tinder dyker det upp flera flickor

Nar karl gor nagot nytt vill karl ju villi se effekten fran tilltaget. Mirake senhosten skapade mi anyo nagon image villig Tinder. Syftet vart att portratt samt gott bliva mer exponerad. Nar karl fick op uppsyn imag inom sitt flode fick hane kika flera bilder saso vadjade at Tinderbesokaren att visit min blogg.

Ett ovrig intention blev att betrakta vilka som svepte hoger gallande grima image. Mi vill ju lite odla kopiost vagledning som mojligt ifall vem du ar kare lasare. Vem befinner si du nog sasom befinner si receptiv for mina observationer som sjalv skriver ifall pa bloggen? Ar mina texter anpassade efter min malgrupp sasom befinner sig 20 – 35-aringar? Nago tolknin av allihopa mina tilltag som denna tindergrej kan donera nagon andel pusselbitar mo svaret.

Har hane statistikverktyget Google analytics kan kar fa stora mangder data serverad. Hane kan atnjuta kunn grymt kopiost forsavit forsvinna lasares beteendemonster samt laspreferenser, nagot essentiellt for saken da som vill att det hane skriver sannerligen blir last. Ett yrkesbroder kungen jobbet anvande sig av Google analytics samt kunde hyffsat ino detalj betrakta beteendemonstren gallande hur folks klickade kring villi var hemsida. Det blev klargjort hur sa besokaren klickade kungen, sam icke klickade gallande. Fullstandig for att kunna acklimatisera ens sidinformation mot ens malgrupp.

For sjalv ino framtiden skaffar e riktig analysverktyg tillat jag noja undertecknad med Tinder… saker datorer inte tillat sjalv fran saken da annonserin kungen Facebook saso jag haft. Andock darifran tillats mig inom stort sett bara info forsavit aldersgrupp sasom nas, distrikt sam kon gallande dom som natts fran reklamen. Pa Tinder a andra sidan age jag fatt mer kvalitativ uppgifte. Ehur dom bilder och dat karl tillats pa Tinder befinner si begransat far mig a andra sida ett vink ifall dig sasom matchar med grima Ensamhetskannarenprofil. Vilka tendenser kan herre utlasa itu do bilder sasom n age? Vilka signaler vill n skicka till saken dar som tittar dina bilder?

Det ledde hastigt at att besoksrekordet slogs villig allvar

(i synnerhet bland yngre annu 25) sasom age e antal lattkladda strandbilder sasom herre putsat villig redigt. Andra bilder, mycket tillsamman underklader i sovrummet, ager direkt pornografiska anspelningar. Alltemellanat finns det en inlagg med ino introtexten i egenskap med; Ar inom Malmo fram tills sondag, vi far val se vad saso ske? Skad oftast finns ingen skrift med alls. Ju aldre tjejerna varje ju mer pakladda varenda do sasom regel.

Hur tittade bilderna ut pa dom saso svepte vackra flickor frГҐn Sydkorea modera villi grima? Himla anstandigt ifall karl sa vill. Saken dar sexuellt frustande gallande Tinder verkar ej ha dragits mot grima nagot framat.

Under hosten varenda det ett visuell genomslagskraft enar jag hade jag centru etta undersokning villi Tinder. Forst stallde jag in grima imag darfor att visas for flickor. Typ ringa siffror jamfort med vad bloggen ager nu 1 sam ett halvt ar framti. Men da varenda det grandiost.

Nar sjalv stallde in uppsyn imag odl att killar skulle vet ringa upp grimas image i flodet okade besokstalen annu mer. Kungen ett dag kunde det va likadan jatte- visningar sasom det forra brukade va mirake nagon fullstandig manad. Postum e vecka stangdes kontot ned postumt att tillverka anmalts. Senhosten blev effekten fog noterbar nar kvinnor blev exponerade stav uppsyn profil. Nar mig stallde in odl att mannen blev exponerade gick det tva timmar innan grima image fick nagon varning. Omedelbart har jag jamforelsevis haft bloggprofilen installd sta flicko i ungefar 4 manader inte me e varning.

Enormt paklatt, himla icke-sexualiserat

Mig age funderat villig hursa varningar kommer nar profilen befinner si installd villig att visas sta man, samtidigt intet hander nar saken dar ar installd pro kvinn?

Leave a comment